| |     português | english  
Naslovna
Oliver Antić, ambasador

 

Др Оливер Б. Антић Амбасадор Р. Србије у Р. Португалији и Р. Кабо Верде

CURRICULUM VITAE

Проф. др Оливер Антић рођен је у Београду, где је завршио основну школу, гимназију и дипломирао на Правном факултету. Одбранио је магистарску тезу 1978. и докторску расправу 1983. на Правном факултету Универзитета у Београду.

Оливер Антић почео је да држи наставу на београдском Правном факултету, као стручни сарадник и асистент, од 1975. године. У звање доцента биран је 1984., у звање ванредног професора 1990., а за редовног професора изабран је 1996. године.

Школске 1987/88 године добио је Фулбрајтову стипендију и боравио је у САД на Правном факултету мичигенског Универзитета.

Др Оливер Антић држао је предавања како у Србији (једно предавање одржао је и у Српској академији наука и уметности), тако и у иностранству.

Био је, а и сада је на неким од следећих дужности:

 • Председник Комисије за доношење закона о наслеђивању;
 • Члан Комисије за реформу облигационог права;
 • Шеф Катедре за грађанско право Правног факултета у Источном Сарајеву;
 • Члан издавачког савета Копаоничке школе природног права;
 • Члан Комисије за доношење грађанског законика Р. Србије;
 • Председник Одбора комисије за правосудни испит;
 • Председник и арбитар у бројним споровима пред Спољнотрговинском арбитражом;
 • Продекан Правног факултета Универзитета у Београду;
 • Декан Правног факултета Универзитета у Београду;
 • Директор Института за упоредно право у Београду;
 • Главни уредник часописа „Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву“;
 • Члан издавачког савета Међународне енциклопедије права „Клувер“, са седиштем у Хагу,Холандија;
 • Члан издавачког савета часописа “Academia Juris”, са седиштем у Анкари, Турска;
 • Предавач на Дипломатској академији Министарства спољних послова Р. Србије;
 • Високи представник Р. Србије за сукцесију;
 • Главни правни саветник у Министарству спољних послова Р. Србије;
 • Саветник председника Р. Србије и специјални изасланик председника у Европи, Северној и Јужној Америци и Африци.

 

Објављена дела

Књиге (одабране):

 •   Увод у грађанско право, Београд 2001, коауторски са проф. др Д. Стојановићем;
 •   Коментар Закона о наслеђивању, Београд, 1996, коауторски са З. Балиновцем;
 •   Наследно право у БиХ, Српско Сарајево 2001;
 •   Наследно право, Београд, 1994, и више измењених и допуњених издања;
 • Наследно право у Југославији, 1986, коауторски са проф. др Б. Благојевићем, измењено и допуњено издање 1991;
 •   Увод у грађанско право, Стварно право и Наследно право, уџбеник за припрему правосудног испита, Београд, 1998;
 • Увод у Грађанско право, Стварно право, Наследно право и Грађанско процесно право, уџбеник за припрему правосудног испита, Београд, коауторски са С. Живковићем, измењено и допуњено издање 1987;
 • Наследно право, уџбеник за припрему правосудног испита, Београд, 2009, и више измењених и допуњених издања; - Облигационо право, Београд, 2008, и више измењених и допуњених издања;
 •  Облигационо право, уџбеник за припрему правосудног испита, Београд, 2009, и више измењених и допуњених издања;
 • Слобода завештања и нужни део, докторат, Београд 1983;
 •  Усмено завештање, магистарска теза, Београд 1978;

Чланци (одабрани):

 • Проблем каузе, Правни живот, Београд 2005;
 • Забрана дискриминације и злонамерног оптужења и хашки процеси, Међународна Конференција о примени међународног кривичног права у национална законодавства, Тара 2005;
 • Именовани и неименовани уговори, Анали ПФ у Београду, 2004; - Држава као наследник, Анали ПФ, 1991; - Завештајни сведоци, Анали ПФ, 1990;
 • Да ли треба да постоје три закона о наслеђивању у Србији? Правни живот 1990;
 • Право прелевмана, Анали ПФ, 1998.; 
 • Могућности употребе компјутера у праву, Анали ПФ, 1998.;
 •  Слобода уговарања и наследноправни уговори, Правни живот, 1988.;
 • Време и право, Правни живот, 2009.

Проф. др Оливер Антић је аутор бројних чланака, како научних тако и новинских, који су објављени како у Србији, тако и у иностранству (на енглеском, француском и португалском језику), а превео је и следеће књиге: 1. Алан Вотсон, Правни транспланти, (коауторски са проф. др Симом Аврамовићем); 2. Валид Фарес, Џихад у будућности; 3. Валид Фарес, Рат идеја.Ambasador
Oliver Antić, ambasador